ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ «Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, από ομάδα έργου, επί θεμάτων άσκησης αρμοδιοτήτων της διεύθυνσης διοικητικής μέριμνας και οικονομικών υπηρεσιών, του τμήματος λιμενικών υπηρεσιών της διεύθυνσης τεχνικών και λιμενικών υπηρεσιών, του γραφείου διευθύνοντος συμβούλου, του γραφείου τύπου και επικοινωνίας, και γραμματειακής υποστήριξης του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.)»

Περισσότερα »
Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας/Φύλαξης από Ιδιωτική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α ) κατά την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004 και της Οδηγίας (ΕΚ) 2005/65, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο με το ν. 3622/2007, στη Λιμενική Εγκατάσταση του Κεντρικού Λιμένα ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και στην ευρύτερη περιοχή Λιμένα Ελευσίνας αρμοδιότητας και ευθύνης του Οργανισμού Λιμένος ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε»

Περισσότερα »
Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ή ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ Φ/Γ BARIS, ΣΗΜΑΙΑΣ KIRIBATI, ΜΕ ΙΜΟ8716019, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

Περισσότερα »
Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Η ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ Ρ/Κ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» (Ν.Π. 10721), ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

Περισσότερα »
Διαγωνισμοί

ΝΕΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ή ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ Ε/Γ-Δ/Ρ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» (Ν.Π. 11923), ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.»

Περισσότερα »
Διαγωνισμοί

ΜΑΤΑΙΩΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Η ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ Δ/Ξ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι» (Ν.Π. 10725), ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

Περισσότερα »