Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας/Φύλαξης από Ιδιωτική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α ) κατά την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004 και της Οδηγίας (ΕΚ) 2005/65, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο με το ν. 3622/2007, στη Λιμενική Εγκατάσταση του Κεντρικού Λιμένα ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και στην ευρύτερη περιοχή Λιμένα Ελευσίνας αρμοδιότητας και ευθύνης του Οργανισμού Λιμένος ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε

Περισσότερα »
Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ή ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΠΛΟΙΟΥ: Ε/Γ«ΕΥΤΥΧΙΑ» (Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3), ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΛΕ Α.Ε.

Περισσότερα »
Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ. 2/202 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ή ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΠΛΟΙΩΝ: Ε/Γ-Δ/Ρ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» (Ν.Π. 11923), Φ/Γ «SOLNECHNIY» (ΠΡΩΗΝ ΣΗΜΑΙΑΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ), Ε/Γ-Τ/Ρ «ΔΙΟΝ» (Ν.Π. 9668) και Δ/Ξ «ΑΛΚΗΣΤΙΣ» (Ν.Π. 9104), ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε

Περισσότερα »
Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ή ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΠΛΟΙΩΝ: Ε/Γ-Δ/Ρ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» (Ν.Π. 11923), Φ/Γ «SOLNECHNIY» (ΠΡΩΗΝ ΣΗΜΑΙΑΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ), Ε/Γ-Τ/Ρ «ΔΙΟΝ» (Ν.Π. 9668) και Δ/Ξ «ΑΛΚΗΣΤΙΣ» (Ν.Π. 9104), ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε

Περισσότερα »