Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ή ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ Φ/Γ BARIS, ΣΗΜΑΙΑΣ KIRIBATI, ΜΕ ΙΜΟ8716019, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

Περισσότερα »
Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Η ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ Ρ/Κ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» (Ν.Π. 10721), ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

Περισσότερα »
Διαγωνισμοί

ΝΕΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ή ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ Ε/Γ-Δ/Ρ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» (Ν.Π. 11923), ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.»

Περισσότερα »
Διαγωνισμοί

ΜΑΤΑΙΩΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Η ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ Δ/Ξ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι» (Ν.Π. 10725), ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

Περισσότερα »
Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ Γ’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ή ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΠΛΟΙΩΝ: Ε/Γ-Δ/Ρ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» (Ν.Π. 11923), Φ/Γ «SOLNECHNIY» (ΠΡΩΗΝ ΣΗΜΑΙΑΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ), Ε/Γ-Τ/Ρ «ΔΙΟΝ» (Ν.Π. 9668) και Δ/Ξ «ΑΛΚΗΣΤΙΣ» (Ν.Π. 9104), ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε

Περισσότερα »
Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ, ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.).

Περισσότερα »