Κεντρικός Εμπορικός Λιμένας

Παλαιός Λιμένας στη θέση «ΦOΝΙΑΣ»

Προβλήτα «Πρώην Αμερικάνικης Βάσης»

Προβλήτα «Πρώην ΒΟΤΡΥΣ»

Θέση «ΒΛΥΧΑ»

Λιμανάκι Αλιέων

Θέση «Νέα Μαρίνα»

Θέση «ΚΡΟΝΟΣ»

Θέση «ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ»