Περιγραφή​

Βρίσκεται ανατολικά του Κεντρικού Λιμένα κοντά στο «Παλαιό» Οινοποιείο «ΚΡΟΝΟΣ». Το συνολικό μήκος των κρηπιδωμάτων είναι 110μ. και το βάθος στα 4.50 μ. Ο χώρος χρησιμοποιείται για τη στάθμευση και διαχείμαση σκαφών αναψυχής, όπως και τα κρηπιδώματα του λιμενίσκου στη θέση «Καλυμπάκι». Ο χώρος είναι περιφραγμένος προς δυσμάς (μάντρα και κιγκλιδώματα) με όριο την οδό Ωκεανίδων. Είναι ημιτελής προς Νότο από πλευράς κρηπιδωμάτων καθώς δαπέδου και λοιπών εγκαταστάσεων, αλλά ωστόσο χρησιμοποιείται για τη φορτοεκφόρτωση και διακίνηση εμπορευμάτων από πορθμειακές γραμμές ανάλογου βυθίσματος καθώς και για την πρόσδεση και παραμονή διαφόρων πλοίων. Το τμήμα της χερσαίας ζώνης που βρίσκεται δυτικά του κρηπιδώματος έχει συνολικό εμβαδόν 14644 μ2 και χαρακτηρίζεται ως υπαίθριος χώρος.

Βυθομετρικός Χάρτης:

Εξυπηρέτηση:

Τοποθεσία:

ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:​

Marine traffic

Δείτε την κίνηση των πλοίων σε πραγματικό χρόνο

Καιρικές Συνθήκες:

New title

Φωτογραφικό Υλικό:​