Περιγραφή​

Είναι ανατολικά του Κεντρικού Λιμένα και όμορος με τον Παλαιό Λιμενίσκο Αλιέων. Η λιμενολεκάνη, ορθογωνικής κατόψεως, έχει διαστάσεις 100 x 70 με ωφέλιμα βάθη κυμαινόμενα μεταξύ των 3.00 μ. και 3.50 μ., επικοινωνεί δε με το πέλαγος δια μέσω στομίου πλάτους 25.00 μ. με στροφή ανατολικά. Η δυναμικότητα του λιμενίσκου εκτιμάται στις 60 περίπου θέσεις για σκάφη αναψυχής.

Βυθομετρικός Χάρτης:

Εξυπηρέτηση:

Τοποθεσία:

ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:​

Marine traffic

Δείτε την κίνηση των πλοίων σε πραγματικό χρόνο

Καιρικές Συνθήκες:

Υπολογισμός δικαιωμάτων ελλιμενισμού

Υπολογίστε το ημερήσιο κόστος ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση του σκάφους. Επιλέξτε την κατηγορία στην ανήκει το σκάφος και εισάγετε το μήκος του σε μέτρα. Στη συνέχεια επιλέξτε 'Υπολογισμός'

 
€ / ανά ημέρα
€ ανά ημέρα

Φωτογραφικό Υλικό:​