Περιγραφή​

Ο Κεντρικός Λιμένας (ο οποίος είναι καθαρά εμπορικού χαρακτήρα) αποτελεί περιφραγμένη εγκατάσταση με δύο μώλους που σχηματίζουν τη λιμενολεκάνη. Ο μεγάλος μώλος έχει μήκος 300μ. και πλάτος 80μ. και εξυπηρετεί ως επί το πλείστων πλοία διεθνών πλόων, μεταφοράς χύδην στερεού φορτίου και σπανίως υγρού φορτίου. Ο μώλος αυτός είναι επιστρωμένος με οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο μικρός μώλος που διαχωρίζει τον Κεντρικό Λιμένα από τον Παλαιό Λιμένα είναι μήκους 165 μ. περίπου και πλάτους 7μ. και εξυπηρετεί επαγγελματικές λέμβους μεταφοράς προσώπων και αγαθών στην ευρύτερη περιοχή του Λιμένα Ελευσίνας (αγκυροβόλιο, καραβοστάσι παροπλισμού πλοίων. Κλπ) ως επίσης εξυπηρετεί τα ρυμουλκά σκάφη που παρέχουν υπηρεσίες στο Λιμένα. Η άνω στάθμη των κρηπιδωμάτων του Λιμένα είναι +1,50μ. από τη Μ.Σ.Θ. και το ωφέλιμο βάθος κυμαίνεται μεταξύ 7.50-8.00μ. Το συνολικό μήκος των κρηπιδότοιχων που ελλιμενίζονται τα πλοία είναι 1037μ. Διαθέτει δύο γεφυροπλάστιγγες για τη ζύγιση των διακινούμενων φορτίων. Τα κυριότερα φορτία που εξυπηρετούνται στην εγκατάσταση είναι προϊόντα σιδήρου, λιπάσματα, υαλουργική άμμος κ.λ.π.​

Εξυπηρέτηση:

Στατιστικά Στοιχεία:

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ - ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (TEUS)

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΦΟΡΤΙΑ (ΤΟΝΟΙ)

Τοποθεσία:

ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:​

Marine traffic

Δείτε την κίνηση των πλοίων σε πραγματικό χρόνο

Καιρικές Συνθήκες:

New title

Φωτογραφικό Υλικό:​