Περιγραφή​

Ο Κεντρικός Λιμένας Ελευσίνας είναι καθαρά εμπορικού χαρακτήρα και αποτελεί περιφραγμένη εγκατάσταση με δύο μώλους που σχηματίζουν τη λιμενολεκάνη.

Η μεγάλη προβλήτα έχει μήκος 300 μ. και πλάτος 80 μ. είναι επιστρωμένος με οπλισμένο σκυρόδεμα και εξυπηρετεί ως επί το πλείστων πλοία διεθνών πλόων, μεταφοράς χύδην στερεού φορτίου και σπανίως υγρού φορτίου.

Η μικρή προβλήτα διαχωρίζει τον Κεντρικό Λιμένα από τον Παλαιό Λιμένα κι έχει μήκος περίπου 165 μ. και πλάτος 7 μέτρα. Εξυπηρετεί επαγγελματικές λέμβους μεταφοράς προσώπων και αγαθών στην ευρύτερη περιοχή του Λιμένα Ελευσίνας (αγκυροβόλιο, καραβοστάσι παροπλισμού πλοίων κλπ) καθώς και τα ρυμουλκά σκάφη που παρέχουν υπηρεσίες στο Λιμένα.

Η άνω στάθμη των κρηπιδωμάτων του Λιμένα είναι +1,50 μ. από τη Μ.Σ.Θ. και το ωφέλιμο βάθος κυμαίνεται μεταξύ 7,50-8.00 μ. Το συνολικό μήκος των κρηπιδότοιχων όπου ελλιμενίζονται τα πλοία είναι 1.037 μέτρα.

Ο Κεντρικός Λιμένας Ελευσίνας διαθέτει δύο γεφυροπλάστιγγες για τη ζύγιση των διακινούμενων φορτίων. Τα κυριότερα φορτία που εξυπηρετούνται στην εγκατάσταση είναι προϊόντα σιδήρου, λιπάσματα, υαλουργική άμμος κ.λ.π.​

Βυθομετρικός Χάρτης:​

Υπηρεσίες:​

Στατιστικά Στοιχεία:

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ - ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (TEUS)

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΦΟΡΤΙΑ (ΤΟΝΟΙ)

Τοποθεσία:

ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:​

Marine traffic

Δείτε την κίνηση των πλοίων σε πραγματικό χρόνο

Καιρικές Συνθήκες:

New title

Φωτογραφικό Υλικό:​