Περιγραφή​

Βρίσκεται στη θέση «Διαμαντή» στο ανατολικό άκρο του Κεντρικού Λιμένα και η αβαθής λιμενολεκάνη του έχει επιφάνεια 90x25 και επικοινωνεί με την ανοικτή θάλασσα δια μέσω στομίου πλάτους 10μ. Φιλοξενεί 25 περίπου μικρού μεγέθους ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά αλιευτικά των Συλλόγων Αλιέων της περιοχής.

Βυθομετρικός Χάρτης:

Εξυπηρέτηση:

Τοποθεσία:

ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:​

Marine traffic

Δείτε την κίνηση των πλοίων σε πραγματικό χρόνο

Καιρικές Συνθήκες:

Υπολογισμός δικαιωμάτων ελλιμενισμού

Υπολογίστε το ημερήσιο κόστος ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση του σκάφους. Επιλέξτε την κατηγορία στην ανήκει το σκάφος και εισάγετε το μήκος του σε μέτρα. Στη συνέχεια επιλέξτε 'Υπολογισμός'

 
€ / ανά ημέρα
€ ανά ημέρα

Φωτογραφικό Υλικό:​