Ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ διαθέτει τρία καραβοστάσια που, αποτελούν όρια παροπλισμού πλοίων. Συγκεκριμένα τα Α΄ και Γ΄ και το βόρειο τμήμα του Καραβοστασίου Β ΄μέχρι της ισοβαθούς των 30 μ.

Τα δικαιώµατα παροπλισµού υπολογίζονται σε Ευρώ ανά μονάδα ολικής χωρητικότητας(GT) και ανά αδιαίρετο δεκαπενθήµερο για την παραµονή όλων των πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των βαρυνόμενων με συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση ή απαγόρευση απόπλου:

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΥ