Περιγραφή​

Πρόκειται για λιμενίσκο, που φιλοξενεί μικρά αλιευτικά σκάφη καθώς και σκάφη αναψυχής. Το εμβαδόν της λιμενολεκάνης είναι περίπου 15.700 τετραγωνικά μέτρα με άνοιγμα προς το νότο πλάτους 50 μέτρων. Ο προσήνεμος μώλος έχει μήκος 150 μέτρα, ενώ ο υπήνεμος έχει μήκος 50 μέτρα. Υπάρχει και μώλος με εκκλησσάκι και μικρό κρηπίδωμα συνολικού μήκους 75 μέτρων και τμήμα 35 μέτρων με ογκόλιθους. Το νησάκι Παχάκι βρίσκεται εντός των 500 μέτρων της εξομοιωμένης χερσαίας ζώνης λιμένα και μπορεί να αξιοποιηθεί τουριστικά.(Παρέμβαση 34, βλέπε σελ. 116 Τεχν.Εκθ., Σχέδιο 2.4) Οι μώλοι μπορούν να φιλοξενήσουν την προσόρμηση μικρών κρουαζιερόπλοιων. Δυτικά του λιμενίσκου και σε έκταση 4 στρεμμάτων υπάρχει εγκεκριμένη χωροταξικά μαρίνα φιλοξενίας πλοίων αναψυχής και χερσαίος χώρος 4 στρεμμάτων. Σημειώνεται ότι βάσει του Ν.2971/01 πέρα από την Χερσαία Ζώνη Λιμένα στην δικαιοδοσία του Οργανισμού ανήκει και η θαλάσσια ζώνη πλάτους 500 μέτρων από την ακτογραμμή έμπροσθεν της πράσινης γραμμής της Χερσαίας Ζώνης.

Βυθομετρικός Χάρτης:
Εξυπηρέτηση:
Τοποθεσία:
ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:​

Marine traffic

Δείτε την κίνηση των πλοίων σε πραγματικό χρόνο
Καιρικές Συνθήκες:

Υπολογισμός δικαιωμάτων ελλιμενισμού

Υπολογίστε το ημερήσιο κόστος ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση του σκάφους. Επιλέξτε την κατηγορία στην ανήκει το σκάφος και εισάγετε το μήκος του σε μέτρα. Στη συνέχεια επιλέξτε 'Υπολογισμός'

 
€ / ανά ημέρα
€ ανά ημέρα
Φωτογραφικό Υλικό:​