Κοινωνική Πράσινη Διάσταση Λιμένα

Δεδομένου ότι η ναυτιλία μεταφέρει πάνω από το 90% του παγκοσμίου εμπορίου, είναι το μεταφορικό μέσο που συνδέεται στενά με την παγκοσμιοποίηση, την ανάπτυξη και την ευημερία των λαών. Είναι μάλιστα το πλέον φιλικό περιβαλλοντικά μέσο μεταφοράς, καθώς εκπέμπει μόνο το 2,7% των παγκοσμίων ρύπων. Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για την δημιουργία λιμένων φιλικών προς το περιβάλλον. Οι εν λόγω λιμένες χαρακτηρίζονται Πράσινοι Λιμένες και βασίζονται σε συγκεκριμένες κατευθυντήριες αρχές.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ, πέρα από τον διαχειριστικό του ρόλο έχει κοινωνικό ρόλο και έχει σαν σκοπό να δημιουργήσει αντισταθμιστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα (περιβάλλον, ανάπτυξη, ανεργία, πράσινο). Στην ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας λειτουργούν σήμερα μερικές από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες της Ελλάδας. Πρόκειται για μία περιοχή με πολλά προβλήματα, όπως περιβαλλοντική ρύπανση και οικονομική υποβάθμιση. Η Ελευσίνα διαθέτει ένα πολύ σημαντικό θαλάσσιο μέτωπο το οποίο μέχρι πρότινος ήταν υποβαθμισμένη ζώνη αντί να είναι πόλος έλξης και ανάπτυξης εν αντιθέσει με κάθε άλλη παραθαλάσσια πόλη, όπου η παραλία μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης επενδυτών, αλλά και κέντρο οικιστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης.

Η μετεξέλιξη του λιμένα Ελευσίνας σε «πράσινο λιμένα» θα οδηγήσει στην προστασία της ευρύτερης κοινότητας από επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδράσεις των λιμενικών εργασιών και θα αναδείξει τον λιμένα σε ηγέτη της περιβαλλοντικής διαχείρισης και συμμόρφωσης. Επιπλέον θα προωθήσει την βιώσιμη ανάπτυξη. Η μετάβαση αυτή απαιτεί τη χρήση της διαθέσιμης τεχνολογίας για να αποφευχθούν ή να μειωθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και την συνεργασία με την ευρύτερη κοινωνία για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίησή της σε περιβάλλον θέματα.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ, παράλληλα διαθέτει σχέδιο αντιμετώπισης ρύπανσης για όλους τους λιμένες ευθύνης του, εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης των στερεών και υγρώνν αποβλήτων πλοίων, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης. Επίσης, παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού των λιμένων ευθύνης του (Χερσαίων-Θαλάσσιων) από τα στερεά απορρίμματα.​