Βήμα 1
Συμπλήρωση στοιχείων

Επιλέξτε να την επεξεργαστείτε και να την αποστείλετε στην Γραμματεία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας για διεκπεραίωση.

Βήμα 2
Αποστολή

Aποστείλετε την αίτηση στην Γραμματεία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας για διεκπεραίωση.

Βήμα 3
Κατέβασμα

Επιλέξτε να κατεβάσετε την Αίτηση σε μορφή PDF.

Βήμα 1
Συμπλήρωση στοιχείων

Επιλέξτε να την επεξεργαστείτε και να την αποστείλετε στην Γραμματεία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας για διεκπεραίωση.

Βήμα 2
Αποστολή

Aποστείλετε την αίτηση στην Γραμματεία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας για διεκπεραίωση.

Βήμα 3
Κατέβασμα

Επιλέξτε να κατεβάσετε την Αίτηση σε μορφή PDF.

  Τηλ. κωδικός - Αριθμός Τηλεφώνου

  Τηλ. κωδικός - Αριθμός Τηλεφώνου

  ΠΑΡΕΧΩ σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε. 679/2016) και το Ν 4624/2019 τη ρητή συγκατάθεσή μου και ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ την συλλογή, επεξεργασία και τήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, τα οποία έχω ήδη γνωστοποιήσει στον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ (ΟΛΕ ΑΕ) για την διεκπεραίωση της παρούσας αίτησης. Η εν λόγω επεξεργασία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΛΕ ΑΕ. Ανάκληση της ως άνω συγκαταθέσεως μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με σχετική δήλωση προς τον ΟΛΕ ΑΕ.

  α) Φωτοτυπία ταυτότητας

  β) Φωτοτυποιημένη κατάσταση (εκτύπωση από taxis)

  γ) Λογαρισμοί ΔΕΚΟ (ΔΕΗ,ΟΤΕ)

  ΠΑΡΕΧΩ σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε. 679/2016) και το Ν 4624/2019 τη ρητή συγκατάθεσή μου και ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ την συλλογή, επεξεργασία και τήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, τα οποία έχω ήδη γνωστοποιήσει στον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ (ΟΛΕ ΑΕ) για την διεκπεραίωση της παρούσας αίτησης. Η εν λόγω επεξεργασία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΛΕ ΑΕ. Ανάκληση της ως άνω συγκαταθέσεως μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με σχετική δήλωση προς τον ΟΛΕ ΑΕ.

  Ή κατεβάστε την αίτηση σε μορφή pdf και επεξεργαστείτε την.