Ο Ο.Λ.Ε. περιέχει εγκεκριμένο σχέδιο συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία:

Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία:

Αιτήσεις - Έντυπα

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία:

Παραρτήματα Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων ΟΛΕ Α.Ε. (ΑΔΕΙΕΣ HEC)

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία:

Παραρτήματα Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων ΟΛΕ Α.Ε.(ANTIPOLLUTION)

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία:

Παράρτημα Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σχέδια)

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία: