Δρομολόγια ΠΕΡΑΜΑ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΑΠΟ 1-4-2022 έως 31-5-2022

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

(Α) ΒΑΡΔΙΑ

05:30-14:30

(Β) ΒΑΡΔΙΑ

07: 00-15:30

(Γ) ΒΑΡΔΙΑ

14:45 -23:00

ΑΠΟ ΠΕΡΑΜΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

(Α) ΒΑΡΔΙΑ

05:30-14:30

(Β) ΒΑΡΔΙΑ

07: 00-15:30

(Γ) ΒΑΡΔΙΑ

14:45 -23:00

1

Την Κυριακή δεν θα εκτελούνται δρομολόγια καυσίμων.

2

Κάθε Πέμπτη πρόσθετα δρομολόγια για το πλοίο Α’ Βάρδιας ως εξής: από Φανερωμένη Σαλαμίνας στις 05:00 και από Πέραμα Μεγάρων στις 05:15.

3

Τα ανωτέρω δρομολόγια ισχύουν για την περίοδο από 1-4-2022 έως και 31-5-2022

Δρομολόγια ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ- ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΑΠΟ 21-08-2021 έως 24-8-2021

ΑΠΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

21-08-2021

KYΡIAKH

22-08-2021

ΔΕΥΤΕΡΑ

23-08-2021

ΤΡΙΤΗ

24-08-2021

ΑΠΟ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ

21-08-2021

ΣΑΒΒΑΤΟ

22-08-2021

ΔΕΥΤΕΡΑ

23-08-2021

ΤΡΙΤΗ

24-08-2021