Δρομολόγια ΠΕΡΑΜΑ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΑΠΟ 1-12-2022 έως 31-1-2023

ΕΚΤΟΣ ΤΙΣ 04, 11, 18, 25-12-2022 ΚΑΙ ΤΙΣ 01, 08, 15, 22, 29-01-2023

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

(Α) ΒΑΡΔΙΑ

05:30-15:00

(Β) ΒΑΡΔΙΑ

07: 00-15:00

(Γ) ΒΑΡΔΙΑ

14:45 -23:30

ΑΠΟ ΠΕΡΑΜΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

(Α) ΒΑΡΔΙΑ

05:30-14:30

(Β) ΒΑΡΔΙΑ

07: 00-15:30

(Γ) ΒΑΡΔΙΑ

14:45 -23:00

Κάθε Πέμπτη πρόσθετα δρομολόγια για το πλοίο Α’ Βάρδιας ως εξής: από Φανερωμένη Σαλαμίνας στις 05:00 και από Πέραμα Μεγάρων στις 05:15.

Δρομολόγια ΠΕΡΑΜΑ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΤΙΣ 04, 11, 18, 25-12-2022 KAI TΙΣ 01, 08, 15, 22, 29-01-2023

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

(Α) ΒΑΡΔΙΑ

05:30-14:30

(Β) ΒΑΡΔΙΑ

07: 00-16:00

(Γ) ΒΑΡΔΙΑ

14:30-23:30

ΑΠΟ ΠΕΡΑΜΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

(Α) ΒΑΡΔΙΑ

05:30-14:30

(Β) ΒΑΡΔΙΑ

07: 00-16:00

(Γ) ΒΑΡΔΙΑ

14:30-23:30