Δρομολόγια ΠΕΡΑΜΑ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΑΠΟ 16-05-2023 έως 31-05-2023

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

(Α) ΒΑΡΔΙΑ

05:30-15:00

(B) ΒΑΡΔΙΑ

07:00 - 15:30

(Γ) ΒΑΡΔΙΑ

15:30 -23:00

ΑΠΟ ΠΕΡΑΜΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

(Α) ΒΑΡΔΙΑ

05:30-15:00

(B) ΒΑΡΔΙΑ

07:00 - 15:30

(Γ) ΒΑΡΔΙΑ

15:30 -23:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

(Α) ΒΑΡΔΙΑ

05:30-15:00

(B) ΒΑΡΔΙΑ

07:00 - 15:30

(Γ) ΒΑΡΔΙΑ

15:30 -22:00

ΑΠΟ ΠΕΡΑΜΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

(Α) ΒΑΡΔΙΑ

05:30-15:00

(B) ΒΑΡΔΙΑ

07:00 - 15:30

(Γ) ΒΑΡΔΙΑ

15:30 -22:00

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

(Α) ΒΑΡΔΙΑ

05:30-15:00

(B) ΒΑΡΔΙΑ

08:00 - 15:30

(Γ) ΒΑΡΔΙΑ

15:30 -23:00

ΑΠΟ ΠΕΡΑΜΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

(Α) ΒΑΡΔΙΑ

05:30-15:00

(B) ΒΑΡΔΙΑ

08:00 - 15:30

(Γ) ΒΑΡΔΙΑ

15:30 -23:00

Κάθε Πέμπτη πρόσθετα δρομολόγια για το πλοίο Α’ Βάρδιας ως εξής: από Φανερωμένη Σαλαμίνας στις 05:00 και από Πέραμα Μεγάρων στις 05:15.