Δρομολόγια ΠΕΡΑΜΑ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΑΠΟ 1-10-2022 έως 31-10-2022

ΕΚΤΟΣ ΤΗΝ 01,02,08,09,15,16,22,23,29,30-10-2022

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

(Α) ΒΑΡΔΙΑ

05:30-15:00

(Β) ΒΑΡΔΙΑ

07: 00-15:00

(Γ) ΒΑΡΔΙΑ

14:45 -23:30

ΑΠΟ ΠΕΡΑΜΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

(Α) ΒΑΡΔΙΑ

05:30-14:30

(Β) ΒΑΡΔΙΑ

07: 00-15:30

(Γ) ΒΑΡΔΙΑ

14:45 -23:00

ΑΠΟ 26-8-2022 ΕΩΣ 30-9-2022

ΕΚΤΟΣ ΤΗΝ 28/08/2022 ΚΑΙ ΤΗΝ 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25/09/2022

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

(Α) ΒΑΡΔΙΑ

05:30-15:00

(Β) ΒΑΡΔΙΑ

07:00-16:00

(Γ) ΒΑΡΔΙΑ

14:45 -23:30

ΑΠΟ ΠΕΡΑΜΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

(Α) ΒΑΡΔΙΑ

05:30-15:00

(Β) ΒΑΡΔΙΑ

07:00-16:00

(Γ) ΒΑΡΔΙΑ

14:45 -23:30

Κάθε Πέμπτη πρόσθετα δρομολόγια για το πλοίο Α’ Βάρδιας ως εξής: από Φανερωμένη Σαλαμίνας στις 05:00 και από Πέραμα Μεγάρων στις 05:15.

Δρομολόγια ΠΕΡΑΜΑ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΤΙΣ 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30/10-2022

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

(Α) ΒΑΡΔΙΑ

05:30-14:30

(Β) ΒΑΡΔΙΑ

07: 00-16:00

(Γ) ΒΑΡΔΙΑ

14:30-23:30

ΑΠΟ ΠΕΡΑΜΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

(Α) ΒΑΡΔΙΑ

05:30-14:30

(Β) ΒΑΡΔΙΑ

07: 00-16:00

(Γ) ΒΑΡΔΙΑ

14:30-23:30

ΤΗΝ 27, 28/08/2022 ΚΑΙ ΤΗΝ 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25/09/2022

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

(Α) ΒΑΡΔΙΑ

05:30-14:30

(Β) ΒΑΡΔΙΑ

07: 00-15:30

(Γ) ΒΑΡΔΙΑ

14:45 -23:00

ΑΠΟ ΠΕΡΑΜΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

(Α) ΒΑΡΔΙΑ

05:30-14:30

(Β) ΒΑΡΔΙΑ

07: 00-15:30

(Γ) ΒΑΡΔΙΑ

14:45 -23:00

Δρομολόγια ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ- ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΑΠΟ 21-08-2022 έως 23-8-2022

ΑΠΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

KYΡIAKH

21-08-2022

ΔΕΥΤΕΡΑ

22-08-2022

ΤΡΙΤΗ

23-08-2022

ΑΠΟ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ

21-08-2022

ΔΕΥΤΕΡΑ

22-08-2022

ΤΡΙΤΗ

23-08-2022