Κεντρικός Εμπορικός Λιμένας

Προβλήτα «Πρώην Αμερικάνικης Βάσης»

Θέση «ΒΛΥΧΑ»

Θέση «ΚΡΟΝΟΣ»