Στα πλαίσια της εν λόγο παραχώρησης του δημοσίου του κόλπου στον Ο.Λ.Ε. , του καταστατικού σκοπό του οργανισμού καθώς και του κανονισμού λειτουργίας του λιμένα ως βασικές υπηρεσίες ορίζονται οι εξής:

1. Ανέλκυση – Καθέλκυση σκαφών

2. Διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων

3. Ζυγίσεις

4. Παροχή ρεύματος​

5. Παροχή ύδατος

6. Παραχώρηση χρήσης χώρων

7. Χρήση ιδιωτικών μηχανημάτων

8. Χρήση λιμενικών εγκαταστάσεων

9. Χρήση μηχανημάτων