Δικαιώματα Παροπλισμού

Ο ΟΛΕ ΑΕ διαθέτει τρία καραβοστάσια που, αποτελούν όρια παροπλησμού πλοίων. Συγκεκριμένα τα Α΄ και Γ΄ και το βόρειο τμήμα του Καραβοστασίου Β΄μέχρι της ισοβαθούς των 30 μ.

Τα δικαιώματα παροπλισμού υπολογίζονται σε ευρώ ανά GT και ανά αδιαίρετο δεκαπενθήμερο για την επιβίωση όλων των πλοίων / πλωτών σκαφών, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών κατά την κράτηση ή υποχρεωτικής κατάσχεσης ή αναχώρησης:

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία: