Η τρέχουσα τιμολογιακή πολιτική καθορίζεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 2147Β 2018.​

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία: