Παλαιός Λιμένας στη θέση «ΦOΝΙΑΣ»

Θέση «ΚΡΟΝΟΣ»

Προβλήτα «Πρώην ΒΟΤΡΥΣ»

Θέση «Νέα Μαρίνα»

Θέση «ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ»

Νέα Πέραμος

Πάχη Μεγάρων