Αιτήσεις για έκδοση ταυτοτήτων εισόδου στον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΕΙΣ  ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΑΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΕ ΑΕ ΑΠΟ 23/03/2020 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ.

Θα βρείτε τα απαιτούμενα έντυπα εδώ.

ΥΑΛΕ ΟΛΕ ΑΕ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ

Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 725-2004/κώδικα ISPS στη λιμενική εγκατάσταση του κεντρικού λιμένα Ελευσίνας

ΙΜΟ PORT FACILITY NUMBER: GREEU-0002

ΙΣΧΥΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Σημαίνεται στην είσοδο της Λιμενικής Εγκατάστασης— Γνωστοποιείται σε οιονδήποτε ενδιαφερόμενο που θα απευθυνθεί στην Οργάνωση Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης καθ` όλο το24ωρο.

Σημαίνεται στην είσοδο της Λιμενικής Εγκατάστασης— Γνωστοποιείται σε οιονδήποτε ενδιαφερόμενο που θα απευθυνθεί στην Οργάνωση Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης καθ` όλο το24ωρο.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ

Κανελλοπούλου 6 –ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΚ 19 200

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / E MAIL:

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ /24ΩΡΟ:

ΚΑΝΑΛΙ 8 MARINE BAND-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΣ(ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ): ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Γενικά

Για τη Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ. η ασφάλεια των χρηστών των λιμενικών εγκαταστάσεων και η ασφάλεια των ίδιων των εγκαταστάσεων  αποτελούν πλέον  κορυφαία προτεραιότητα.

Σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές Αρχές (Λιμεναρχείο, Τελωνείο, Αστυνομικό Τμήμα, Αρχή Ασφαλείας Λιμένα) γίνεται προσπάθεια να διασφαλισθεί ασφαλές περιβάλλον στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις με την,  ανάλογα στο ισχύον επίπεδο ασφαλείας, εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων και την τήρηση διαδικασιών ασφάλειας με σκοπό την αποτροπή έκνομων ενεργειών, όπως αυτά προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή (Κανονισμός ΕΚ 725/2004-Οδηγία 2005/65) και την Εθνική (Νόμος 3622/2007 όπως ισχύει) Νομοθεσία και όπως αυτά προέκυψαν από τις γενόμενες Αξιολογήσεις Ασφαλείας και περιγράφονται στα αντίστοιχα κατά περίπτωση εγκεκριμένα από το Υπουργείο Ναυτιλίας, Σχέδια Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης του Κεντρικού Λιμένα ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και του ομώνυμου όλου Λιμένα.

Ο Οργανισμός Λιμένος ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ διαχειρίζεται τη Λιμενική Εγκατάσταση του Κεντρικού Λιμένα Ελευσίνας- ΙΜΟ PORT FACILITY NUMBER: GREEU-0002 - η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού ΕΚ 725/2004 για την ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων, γνωστού και ως Κώδικα ISPS και τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις (Βλύχας, Νέας Μαρίνας, Κρόνου κ.λπ.) στην ευρύτερη περιοχή του  Λιμένα Ελευσίνας, οι οποίες  εμπίπτουν  στο πεδίο εφαρμογής της ενσωματωμένης με το νόμο 3622/2007 στο Εθνικό Δίκαιο, Οδηγίας 2005/65, σχετικά με την ενίσχυση της ασφαλείας των λιμένων.

Ανάδοχος Ιδιωτική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α) εφαρμόζει και τηρεί τα ως άνω μέτρα και διαδικασίες ασφάλειας υπό την καθοδήγηση και την ευθύνη συμβεβλημένου και εγκεκριμένου από το Υπουργείο  Ναυτιλίας, Υπεύθυνου Ασφαλείας (ΥΑΛΕ),  ο οποίος παράλληλα ασκεί, σύμφωνα με το νόμο 3622/2007 και καθήκοντα Υπεύθυνου Ασφαλείας του όλου Λιμένα (ΥΑΛ)  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

Η αποτελεσματικότητα των ελέγχων αυτών πέραν των άλλων εξαρτάται και από την ενημέρωση των χρηστών της  Λιμενικής Εγκατάστασης (εργαζόμενοι, συναλλασσόμενοι,  πληρώματα πλοίων, κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζεται η υποστήριξή τους στις εφαρμοζόμενες πρακτικές ασφαλείας. Όσο καλλίτερα οι χρήστες γνωρίζουν πριν την άφιξη τους στη Λιμενική Εγκατάσταση για τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες ασφάλειας, τόσο διευκολύνονται οι έλεγχοι που τους αφορούν με θετικό αποτέλεσμα στην ταχύτητα και στην ποιότητα διεξαγωγής τους, ενώ πρόσθετα διευκολύνεται η απομόνωση ύποπτων ατόμων και συμπεριφορών, ώστε η οργάνωση ασφάλειας να στρέφει και να επικεντρώνει την προσοχή  της σε αυτά. Στα πλαίσια αυτής της ενημέρωσης γνωρίζονται στους χρήστες τα ακόλουθα:

Πύλη Λιμενικής Εγκατάστασης

Η Λιμενική Εγκατάσταση διαθέτει μια μόνο πύλη ελέγχου χερσαίας πρόσβασης πεζών και οχημάτων. Η προσέγγιση των πεζών και οχημάτων στη Πύλη της Λιμενικής Εγκατάστασης γίνεται μέσω της παραλιακής Οδού Κανελλοπούλου, η οποία βρίσκεται παράπλευρα και ανατολικά του Κεντρικού Λιμεναρχείου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

Γενική περιγραφή του συστήματος πρόσβασης πεζών

Κάθε άτομο για να εισέλθει στη Λιμενική Εγκατάσταση πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ειδική κάρτα αναγνώρισης.

Οι εργαζόμενοι /συχνά συναλλασσόμενοι/ προσωπικό Αρχών εφοδιάζονται με ατομική κάρτα εισόδου συγκεκριμένης χρονικής ισχύος, που η διαδικασία έκδοσης της περιγράφεται σε επόμενο εδάφιο. Σύμφωνα με τα επίπεδα ασφάλειας και τη κατηγορία της κάρτας τους (εργαζομένων, συναλλασσομένων κ.λπ.) κατά την πρόσβαση ελέγχονται ποσοστιαία:

Οποιαδήποτε άρνηση των εισερχόμενων να υποστούν τους προβλεπόμενους ελέγχους ασφαλείας θα έχει ως αποτέλεσμα την απαγόρευση πρόσβασης τους στη Λ.Ε..

Οι φύλακες στη Πύλη παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή και βοήθεια για την κατά το δυνατόν απρόσκοπτη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία ή ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) στους χώρους της Εγκατάστασης όπου και όταν αυτό απαιτείται. Η διευκόλυνση αυτή δεν εξαιρεί τα εν λόγω άτομα από τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα και διαδικασίες για την ελεγχόμενη πρόσβαση στην Λιμ. Εγκατάσταση.

Τα πρόσωπα που δεν διαθέτουν κάρτα εισόδου και τους επιτρέπεται   η είσοδος στη Λιμ. Εγκατάσταση με χορήγηση κάρτας επισκέπτη, ελέγχονται ως και τα προηγούμενα πρόσωπα σε ποσοστό που διαφοροποιείται ανάλογα με το επίπεδο ασφάλειας και  εφοδιάζονται με κάρτα επισκέπτη. Απαραίτητη προϋπόθεση για χορήγηση άδειας εισόδου σε οποιονδήποτε επισκέπτη είναι η έγκαιρη ενημέρωση/ αναγγελία προς την οργάνωση ασφάλειας και ειδικά όταν αυτός πρόκειται να επισκεφθεί πλοίο (συγγενής πληρώματος, επιθεωρητής πλοίων κ.λ.π.) απαιτείται η ενημέρωση/αγγελία να γίνεται  γραπτά από τον Πλοίαρχο του Πλοίου ή  από τον πράκτορα του πλοίου. Κάθε άτομο που επιθυμεί να εισέλθει στην εγκατάσταση ως επισκέπτης, προκειμένου να του επιτραπεί η πρόσβαση, αιτιολογεί το λόγο της εισόδου και παρουσιάζει έγκυρο έγγραφο απόδειξης της ταυτότητας του (ταυτότητα, άδεια οδήγησης, διαβατήριο κ.λ.π.).

Σύστημα Ελέγχου εισόδου Οχημάτων στη Λιμενική Εγκατάσταση

Η  είσοδος οχημάτων στην Λιμενική Εγκατάσταση επιτρέπεται μόνον σε αυτά που τους έχει χορηγηθεί διαρκούς ισχύος άδεια εισόδου και σε αυτά που οι ιδιοκτήτες/ διαχειριστές/ κάτοχοι τους  αιτούν εκτάκτως για μια φορά ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα την είσοδο των οχημάτων τους  και η οποία είσοδος κρίνεται ως αναγκαία.

Επιτρέπεται η είσοδος και έπειτα από έλεγχο στα οχήματα που μεταφέρουν ΑΜΕΑ.

Εάν δεν είναι δυνατή η αναγνώριση ενός οχήματος ή του οδηγού του, η είσοδος δεν επιτρέπεται.

Αναγκαία προϋπόθεση για να χορηγηθεί  άδεια εισόδου οχήματος είναι να έχει χορηγηθεί παράλληλα και ατομική άδεια για τον οδηγό του. Διευκρινίζεται ότι η άδεια εισόδου σε όχημα χορηγείται για συγκεκριμένο λόγο και μετά την εξάλειψη του λόγου αυτού το όχημα εξέρχεται από την  Εγκατάσταση. Οποιαδήποτε άρνηση έρευνας του οχήματος από τον οδηγό του έχει ως αποτέλεσμα την απαγόρευση πρόσβασης του οχήματος αυτού  στη Λ.Ε..

Στα φορτηγά οχήματα που εισέρχονται στη Λιμενική Εγκατάσταση  αποκλειστικά για εκτέλεση τελωνειακών εργασιών,  χορηγείται στους οδηγούς τους άδεια εισόδου σε επισκέπτη και άδεια εισόδου οχήματος επισκέπτη, συγκεκριμένου τύπου, ΜΟΝΟ για την ημέρα των εργασιών. Απαραίτητα και πριν τη χορήγηση των αδειών αυτών πρέπει να υπάρχει σχετική αγγελία από τον εκτελωνιστή των φορτίων προς την οργάνωση ασφάλειας και να έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη δήλωση στο Τελωνοφυλάκιο της Πύλης της Εγκατάστασης.

Η κάρτα εισόδου διαρκείας οχήματος επιδεικνύεται κατά την είσοδο και φέρεται στο μπροστινό παρμπρίζ καθόλη τη διάρκεια παραμονής του οχήματος στη Λιμ. Εγκατάσταση.

Για τα οχήματα των επισκεπτών που τους επιτρέπεται η είσοδος στη Λιμενική Εγκατάσταση, χορηγείται έντυπη κάρτα, που φέρεται στο μπροστινό παρμπρίζ καθόλη τη διάρκεια παραμονής του οχήματος στη Λιμ. Εγκατάσταση και παραδίδεται κατά την έξοδο του οχήματος στο φύλακα της Πύλης.

Όλοι οι συνεπιβάτες  πλην των ΑΜΕΑ, σε όλα τα  είδη των  εισερχόμενων στην Εγκατάσταση οχημάτων αποβιβάζονται πριν την είσοδο και ακολουθούν τη διαδικασία του ελέγχου πρόσβασης των πεζών.

Χώροι στάθμευσης

Οι χώροι στάθμευσης ανά κατηγορία χρηστών της Λιμενικής Εγκατάστασης παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα.

Διαδικασία έκδοσης καρτών εισόδου εργαζομένων, συχνά συναλλασσομένων και επισκεπτών

Διαδικασία έκδοσης καρτών εισόδου εργαζομένων, συχνά συναλλασσομένων και επισκεπτών

Ο κάθε φορέας που απασχολεί εργαζόμενους ή συχνά συναλλασσόμενους στη Λιμενική Εγκατάσταση ζητεί από αυτούς να υποβάλουν, μέσω του φορέα τους (βλέπε Σωματείο φορτοεκφορτωτών /Ναυτικά Πρακτορεία/ιδιώτες διαχειριστές γερανοφόρων οχημάτων/Κοινοπραξίες λεμβούχων κ.λ.π) αίτημα στη Διοίκηση του ΟΛΕ-ΑΕ με το οποίο αιτούν την έκδοση μόνιμης κάρτας εισόδου για το άτομό τους ή και για το όχημά τους στη Διοίκηση του ΟΛΑ-ΑΕ. Στο αίτημα αυτό συγκατατίθεται και ο φορέας απασχόλησης των αιτούντων. Αν κάποιο πρόσωπο εργάζεται ή συναλλάσσεται αυτόνομα στη Λιμενική Εγκατάσταση υποβάλει μόνο του το αίτημα. Το αίτημα υποβάλλεται στην Γραμματεία του Οργανισμού Λιμένος –Οδός Κανελλοπούλου 6 –ΕΛΕΥΣΙΝΑ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το υπόδειγμα του αιτήματος μπορείτε να το κατεβάσετε στην επιθυμητή μοφή (PDF ή DOC) όπως φαίνεται παρακάτω:

Διακίνηση πληρωμάτων πλοίων που βρίσκονται σε διασύνδεση με τη Λιμενική Εγκατάσταση (ενδιαφέρει ναυτικούς πράκτορες)

Προκειμένου τα πληρώματα των πλοίων, πλην των πληρωμάτων πλοίων/ρυμουλκών που έχουν ως βάση δραστηριοποίησης τους τη Λιμενική Εγκατάσταση που εφοδιάζονται με ατομική κάρτα εισόδου συγκεκριμένης χρονικής ισχύος , να εισέρχονται /εξέρχονται στη Λ.Ε. απαιτείται ο Πλοίαρχος του πλοίου ή ο πράκτορας του πλοίου να παραδίδει / αποστέλλει στην Οργάνωση Ασφάλειας της Λ.Ε. κατάσταση των μελών του πληρώματος, θεωρημένη από το Κεντρικό Λιμεναρχείο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, με τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο/Αριθμό διαβατηρίου ή Μητρώου Ναυτικού ή και αριθμ Δελτίου Ταυτότητας για τους έλληνες ναυτικούς ). Στη συνέχεια παραδίδεται στον Πλοίαρχο ή στον πράκτορα του πλοίου αριθμημένες ανά κάθε μέλος του πληρώματος κάρτες ΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ (GREW MEMBER ) που ισχύουν για όσο χρονικό διάστημα έχει εκτιμηθεί ότι το πλοίο θα εξυπηρετείται στη Λιμενική Εγκατάσταση. Η κάρτα αυτή πρέπει επιδεικνύεται κατά την είσοδο/έξοδό προς και από την Λ.Ε., ή στην Υπηρεσία περιπόλου στους χώρους της Λ.Ε., μαζί απαραίτητα με έγγραφο αποδεικτικό των στοιχείων ταυτότητας τους που να φέρει και φωτογραφία (Διαβατήριο, ταυτότητα, Ναυτικό Φυλλάδιο, άδεια οδήγησης, κ.λ.π.). Οι κάρτες αυτές επιστρέφονται πριν τον απόπλου του πλοίου.

Μεταβολές πληρωμάτων πλοίων(ενδιαφέρει ναυτικούς πράκτορες)

Σε περίπτωση αλλαγής μελών πληρώματος ο πράκτορας του πλοίου αποστέλλει / παραδίδει κατάσταση των μελών που θα απολυθούν, ή που θα ναυτολογηθούν στην οργάνωση ασφάλειας της Λιμ. Εγκατάστασης, προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος εξόδου-εισόδου από και προς την εγκατάσταση.

Τυχόν αποσκευές που μεταφέρονται από μέλη του πληρώματος που εισέρχονται στη Λιμενική Εγκατάσταση (από ξηρά ή από θάλασσα) υπόκεινται σε έλεγχο.

Παροχή πληροφοριών σχετικών με την ασφάλεια πριν από την είσοδο πλοίου στο λιμένα ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ενδιαφέρει ναυτικούς πράκτορες)

Σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 3 του Ν.3622/07 και του άρθρου 6 του Κανονισμού 725/04ΕΚ όταν ένα πλοίο, το οποίο υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής αυτών, προτίθεται να καταπλεύσει στη Λιμενική Εγκατάσταση του Κεντρικού Λιμένα ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ο πλοίαρχος του υποχρεούται να γνωστοποιήσει έγκαιρα εκτός στην αρμόδια Λιμενική Αρχή πρόσθετα και στην Εγκατάσταση (στον Υπεύθυνο Ασφαλείας /ΥΑΛΕ) τις πληροφορίες (PRE ARRIVAL SRCURITY INFORMATIONS), που  αναφέρονται στο  κανόνα (9), παράγραφος (2) του Κεφαλαίου ΧΙ-2 της Δ.Σ. SOLAS, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι πληροφορίες αυτές δύνανται εναλλακτικά να διαβιβάζονται κατ’ εξουσιοδότηση του πλοιάρχου, από τον Αξιωματικό Ασφάλειας του πλοίου (ΑΑΠ), ή από τον Υπεύθυνο Ασφάλειας της Εταιρείας (ΥΑΕ), ή από τον πράκτορα του πλοίου.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ISPS

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ISPS

Επεξεργασία

Το υπόδειγμα του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΠΛΟΙΩΝ (PRE ARRIVAL SRCURITY INFORMATIONS)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

Επεξεργασία
Παραλαβή εφοδίων των πλοίων (ενδιαφέρει ναυτικούς πράκτορες /τροφοδότες)

Το πλοίο ή ο ναυτικός πράκτορας του ενημερώνουν έγκαιρα και γραπτά την οργάνωση ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης. Τα αναγκαία στοιχεία που πρέπει να δοθούν είναι: προμηθευτής, είδος εφοδίων, ποσότητα, στοιχεία οχήματος και οδηγού και αναμενόμενος χρόνος άφιξης τους στη Πύλη της Λιμενικής Εγκατάστασης.