Διαγωνισμοί

ΜΑΤΑΙΩΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Η ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ Δ/Ξ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι» (Ν.Π. 10725), ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

Περισσότερα »
Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ Γ’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ή ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΠΛΟΙΩΝ: Ε/Γ-Δ/Ρ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» (Ν.Π. 11923), Φ/Γ «SOLNECHNIY» (ΠΡΩΗΝ ΣΗΜΑΙΑΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ), Ε/Γ-Τ/Ρ «ΔΙΟΝ» (Ν.Π. 9668) και Δ/Ξ «ΑΛΚΗΣΤΙΣ» (Ν.Π. 9104), ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε

Περισσότερα »
Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ, ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.).

Περισσότερα »
Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας/Φύλαξης από Ιδιωτική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α ) κατά την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004 και της Οδηγίας (ΕΚ) 2005/65, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο με το ν. 3622/2007, στη Λιμενική Εγκατάσταση του Κεντρικού Λιμένα ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και στην ευρύτερη περιοχή Λιμένα Ελευσίνας αρμοδιότητας και ευθύνης του Οργανισμού Λιμένος ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε

Περισσότερα »
Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας/Φύλαξης από Ιδιωτική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α ) κατά την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004 και της Οδηγίας (ΕΚ) 2005/65, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο με το ν. 3622/2007, στη Λιμενική Εγκατάσταση του Κεντρικού Λιμένα ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και στην ευρύτερη περιοχή Λιμένα Ελευσίνας αρμοδιότητας και ευθύνης του Οργανισμού Λιμένος ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε

Περισσότερα »
Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ή ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΠΛΟΙΟΥ: Ε/Γ«ΕΥΤΥΧΙΑ» (Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3), ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΛΕ Α.Ε.

Περισσότερα »