Συνεργατική Περιβαλλοντική Αναγέννηση σε Πόλεις- Λιμάνια: Ο Κόλπος της Ελευσίνας το 2020
23 Μαΐου 2018
Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (συντονιστής) σε συνεργασία με το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, τους Δήμους Ελευσίνας...